Taba Poker

ENGLISH HEBREW

הקזינו בבעלות אנגלית

sam-9 החברה האנגלית אשר

לפרטים נוספים

חבילות ודילים

plane2חבילות ודילים של טיסה ומלון הכל כלול ובמחיר מצחיק!

לפרטים נוספים

השתתף בהגרלה עכשיו !

raffleimage5 פרסים מתנה בכל טורניר

בהגרלת טאבה פוקר!

לפרטים נוספים

אביזרי פוקר לחברי המועדון

Template החברים במועדון זכאים לשפע הטבות ומתנות

לפרטים נוספים

מבנה טורנירים

מבנה טורנירים כללי

שלבבליינדיםזמן (בדקות)
1 50 - 25 20
2 100 - 50 20
3 200 - 100 20
4 300 - 150 20
הפסקה 15
5 400 - 200 20
6  300 - 600     ante 25 20
7 400 - 800     ante 50 20
8 500 - 1000    ante 100 20
הפסקה 15
9 600 - 1200    ante 100 20
10 800 - 1600    ante 200 20
11 1000 - 2000   ante 200  20
12 1500 - 3000   ante 300  20
הפסקה 15
13 2000 - 4000    ante 500 20
14 3000 - 6000    ante 500 20
15 4000 - 8000     ante 1000 20
16 5000 - 10000    ante 1000 20
הפסקה 15
17 6000 - 12000    ante 1500 20
18 8K - 16K       ante 2K 20
19 10K - 20K     ante 3K 20
20 15K - 30K     ante 4K 20
הפסקה 15
21 20K - 40K     ante 5K 20
22 30K - 60K     ante 6K 20
23 50K - 100K    ante 10K 20
24 75K - 150K    ante 10K 20
25 100K - 200K   ante 20K 20

 

©2010 TABA POKER. All rights reserved.